Saturday, March 10, 2012

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


Համակարգչային գիտությունը(Computer science) տեսական և գործնական գիտելիքների կորիզն է,որով և պայմանավորված է IT բնագավառում մասնագիտական մակարդակը:

Համակարգչային գիտության կարևորագույն փուլերն են

  • Տեսություն 
  • Անալիզ 
  • Մշակում 
  • Արդյունավետության գնահատում 
  • Ալգորիթմների իրականացում և գործնական կիրառում 

Համակարգչային գիտության հետազոտությունների արդյունքները կիրառելու համար ,պետք է ունենալ համապատասխան կարողություններ չորս հիմնական ուղղություններում

1. Ալգորիթմական մտածելակերպ

2. Տեղեկատվության ներկայացում

3. Համակարգերի ծրագրավորում

4. Համակարգերի նախագծում

Համակարգչային գիտության առարկայական շրջանակր կարելի է բաժանել երկու ենթաբաժինների:

Առաջինը դա տեղեկատվության մշակման ընթացակարգի հետազոտումն է և դրա հետ կապված տեղեկատվության ներկայացման խնդրիները:

Երկրորդը ընդգրկում է տեղեկատվության մշակման կառուցվածքը,գործառույթներն ու սխեման:
Համակարգչային գիտությունում կան հետևյալ բաժինները

1. Ալգորիթմեր և տվյալների կառուցվածքը ներառում է հաշվողականության տեսությունը,հաշվման բարդության տեսությունը,զուգահեռ հաշվման տեսությունը,տվյալների դեդուկտիվ և ռելյացիոն բազաների տեսություն,կերպարների ճանաչման տեսություն,ալգորիթմերի տեսություն և կրիպտոգրաֆիա:

2. Ծրագրավորման լեզուներ բաժինը ուսումնասիրում է վիրտուալ մեքենաներում ալգորիթմերի իրագործումը ապահովող նշանակումների համակարգը,ինչպես նաև ալգորիթմերի և տվյալների ձևական գրառման միջոցները:

3. Համակարգչի ճարտարապետությունը ընդգրկում է թվային լոգիկան,բուլյան հանրահաշիվը,կոդավորման տեսությունը և վերջնական ավտոմատների տեսությունը:

4. Օպերացիոն համակարգեր և համակարգչային ցանցեր բաժինը զբաղվում է կառավարման գործառույթների մշակմամբ,որն հնարավորություն է տալիս արդյունավետ համաձայնեցնել մեծ քանակության հաշվողական ռեսուրսների համատեղ աշխատանքը միավորված և առանձին ցանցում:

5. Ծրագրային ապահովման մշակումը ստեղծում է մեծ ծրագրային համակարգեր,որոնք պետք է բավարարեն ծրագրային պահանջները,անվտանգ լինեն ու հուսալի:

6. Տվյալների բազա և տեղեկատվա-որոնողական համակարգեր բաժինը զբաղվում է մշտական պահվող և համատեղ օգտագործվող տվյալների խոշոր հավաքածուների կազմակերպմամբ,որոնոք թույլ են տալիս տվյալների թարմացում և ապահովում են հայցումների արդյունավետ կատարում:

7. Արհեստական ինտելեկտ և ռոբոտատեխնիկա բաժինը մոդելավորում է մարդկանց և կենդանիների աշխարհաընկալման ընթացքները ,նպատակ ունենալով ստեղծել այնպիսի սարքեր,որոնք կկարողանան կրկնել կամ ուժեղացնել այն:

8. Համակարգչային գրաֆիկա բաժինը կապված է իրական և վիրտուալ օբյեկտների տեսողական 2d կամ 3d ներկայացման գործընթացի հետ:

9. Համակարգչի և մարդու փոխազդեցությունը հետազոտում է մարդու և համակարգչի միջև տեղեկատվության փոխանակման և գործողությունների արդյունավետ համատեղության խնդիրները:

10. Հաշվիչ մաթեմատիկա կատարում է նպատակաուղված գիտական հետազոտություններ,որպեսի հաշվումներում և տվյալների փոխանակման ընթացքում ստանալ բարձր արտադրողականություն:

11. Գործարարական ինֆորմատիկան հետազոտում է տեղեկատվության փոխանակման և ծրագրային համակարգերի ստեղծման խնդիրները,որոնք ապահովում են կազմակերպության աշխատանքը և նրա աշխատակիցների գործնեության համաձայնեցվածությունը:

No comments:

Post a Comment