Thursday, April 5, 2012

Ֆայլերի վերականգնման լավագույն ծրագրերըՖայլերի վերականգնման լավագույն ծրագրերը

Նախ, այն հատկանիշների ստանդարտ ցանկը,որ բնորոշ են այս դասի բոլոր ծրագրերին՝

  • հիմնական ֆայլային համակարգերի աջակցում
  •  բոլոր մշտական ​​հիշողությամբ հագեցած սարքերում, կորած ֆայլերի որոնում
  • աղբարկղը դատարկելուց,դիսկի ֆորմատից, Windows-ի վերատեղադրումից հետո, ֆայլերի վերականգնում
  • Microsoft Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, և QUALCOMM-ի հաղորդագրությունների անհապաղ վերականգնում

Իսկ հիմա նրանց առանձնահատկությունների մասին:

1.Search and Recover                                                                                                 բեռնել

Թույլ է տալիս աշխատել է երկու եղանակով՝մի դեպքում ավտոմատ է կատարում որոնման և վերականգնման գործը,մյուս դեպքում `ինքներդ եք նշում ֆայլերի տեսակը և տեղադրությունը:Կա նաև հնարավորություն դիտել բոլոր ֆայլերը,ըստ իրենց վիճակի՝ լավ,բավարար կամ վատ:Ունի ֆայլերի վերջնական,ամբողջական ջնջման գործառույթ:Եվ,որ կարևոր է, այս ամենը անում է բավականին արագ:

2.EasyRecovery                                                                                                            բեռնել

Փաստորեն, EasyRecovery-ն բաղկացած է տվյալների վերականգնման՝ DataRecovery մոդուլից, ֆայլերի վերականգնման՝ FileRecovery մոդուլից և դիսկերի ախտորոշման մոդուլից:Ախտորոշման ծրագիրը ապահովում է դիսկերի և նրա բաժինների տաբեր խորության թեստավորում:Data Recovery հնարավոր է տարբեր մակարդակներով, ընդհուպ մինչև ֆայլերի համակարգի լուրջ վնասվածք:


3.Dead Disk Doctor                                                                                                       բեռնել

Ծրագիրը տարբերվում է իր ,մասամբ անընթեռնելի տվյալների որոնման և սխալների ուղղման ալգորիթմով: Այն, մեռյալ տարածքներից տեղեկատվության վերականգնման ժամանակ ,նվազագույնի է հասցնում առողջ տվյալների կորուստը:Շնորհիվ 10 կբ-ոց կտոր առ կտոր ընթերցման, շատ դեպքերում կարելի է վերականգնել նույնիսկ գրեթե անմխիթար վիճակի տեղեկատվությունը:
Բաժին՝ITsoft

No comments:

Post a Comment