Sunday, June 3, 2012

Ոնց է ապրում ժողովուրդը

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման Gallup կազմակերպությունը իր հետազոտություններում կիրառելու է զգացմունքների ավտոմատ ճանաչման MindReader համակարգը: 
Մասաչուսեթի տեխնոլոգիական ինստիտուտում ստեղծված ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս իրագործել մարդկանց դեմքերի զագվածային ընթերցում (սկան),որը կփոխարինի հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության ավանդական հարցումները: Առավելություններն ակնհայտ են` դեմքերի զանգվածային ընթերցումը նվազեցնում է չափումների վիճակագրական սխալները: Նույնիսկ ընտրովի սկանի դեպքում, արդյունքը ավելի ստույգ է քանի, որ դեմքի անգիտակից արտահայտությունը կեղծելը գրեթե անհնար է։ 
Այսպիսով, իշխանություններին ընձեռնվում է որևէ քաղաքական նախաձեռնության հանրային արձագանքը վերահսկելու բացառիկ հնարավորություն:Որպես տեղեկատվական աղբյուրներ կծառայեն վեբ և այլ նշանակության տեսախցիկները: 

Բաժին`ITկյանք

No comments:

Post a Comment