Wednesday, June 13, 2012

Kinect –ը կօգնի գտնել…

Microsoft-ի շարժման Kinect վերահսկիչը ի սկզբանե առաջարկվել էր որպես խաղային Xbox 360-ի կցորդ:Սակայն,այսօր, վերահսկիչը գտնում է նոր,անսպասելի կիրառումներ: 

Մասնավորապես, Վիրջինիայում վերջերս Kinect-ի համար ստեղծվել է Kinect Kinsight ծրագրային ապահովումը,որը կօգնի ցրված մարդկանց:Ծրագիրը վերահսկիչին ստիպում է ճանաչել սենյակում գտնվող բոլոր առարկաները,որոշել նրանց տեղադրությունը,հիշել տեղափոխությունները:Ըստ պահանջի,առանձին ալգորիթմը տալիս է Kintect-ի հավաքագրած տեղեկատվությունը:Նոր տեխնոլոգիան բացահայտում է նույնիսկ շատ մանր իրեր`բանալի,բաժակ,դրամապանակ: Բաժին`ITsoft

No comments:

Post a Comment