Wednesday, September 12, 2012

Շնորհավոր Նոր ԿոդItanalytic-ը ողջունում է ծրագրավորողների մասնագիտական ​​տոնը՝ սեպտեմբերի 12-ը,տարվա 256 րդ օրը։Բաժին՝ITկյանք

No comments:

Post a Comment