Monday, October 8, 2012

Ծրագրավորողների հոգեբանական այլափոխությունը


ՏՏ մասնագետերին յուրահատուկ է  հետևյալ հոգեբանական առանձնահատկությունները

  • Գերկենտրոնացում 
  • Ընկղմում դեպի ներքին պատկերներն ու կառուցվածքները 
  • Սոցիալական փոխգործնեության ցածր մակարդակ 
  • Պատճառահետևանքային կապերի բարձր ընկալումը
  • Խնդիրների ձևականացված ներկայացման հակվածություն 

P.S.Նախկինում,երբ մարդիկ ուզում էին սահմանազատվել արտաքին աշխարհից վանական էին դառնում,հիմա՝ծրագրավորող։


Բաժին՝ITկյանք

No comments:

Post a Comment