Friday, January 25, 2013

ԴՆԹ որպես տեղեկատվության կրիչ


Այն որ ԴՆԹ-ն պարունակում է հսկայական քանակությամբ տեղեկատվություն հայտնի է բոլորին,թեև որի սոսկ 5% ենք կարողանում ընթերցել:Իսկ ԴՆԹ-ում նոր բան գրելը մինչ այժմս անհնար էր: 
Վերջերս եվոպական Bioinformatics ինստիտուտի հետազոտողներին հաջողվել է ԴՆԹ-ում գրել տեղեկատվություն, որը համարժեք է HD-video-ի 100 մլն ժամին: 
Եվ ամենակարևորն է, հնարավոր է դարձել վերականգնել բնօրինակը,ինչպես սովորական ֆլեշկայում: 
Բաժին՝IT կյանք

No comments:

Post a Comment