Friday, March 15, 2013

Անմահության ևս մեկ միջոց
Ենթադրենք,Դուք մահացել եք (մի անհանգստացեք, բոլորս ենք այնտեղ լինելու) ։Ինչ ՞ է լինելու Ձեր Twitter-ի հետ։ 
Այն կարող է շարունակվել։ 

Արհեստական բանականության Lives On նախագիծը քանի դեռ կենդանի եք,սովորում է թե ինչ և ինչպես եք գրառումներ անում։Մահից հետո,ստեղծվում է «հայլային»account-ը,որը Ձեր ոճով թվիթներ ու like -եր կտեղադրի։


Բաժին՝ITկյանք

No comments:

Post a Comment