Monday, March 4, 2013

Ֆոտոգռամմետրիաի միջոցով ստեղծած առաջին խաղըՖոտոգռամմետրիան հեռահար զոնդավորման տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս ըստ տարբեր անկյուններից կատարված լուսանկարչական պատկերների որոշել օբյեկտների երկրաչափական հատկությունները: Ավելի առաջադեմ ստերեոֆոտոգռամմետրիան ընձեռնում է օբյեկտի 3D-մոդելի կառուցման հնարավորություն: 

Նախկինում ֆոտոգռամմետրիան հիմնականում կիրառվում էր երկրաբանության, տեղագրության կարիքների համար:Վերջերս, այն օգտագործում են արդյունաբերությունում և այժմ, համակարգչային խաղերում: 

Եռաչափ Rustclad խաղի աշխատանքները նոր են սկսվել,բայց մշակողները արդեն հրապարակել են պաշտոնական տեսահոլովակը,որը ցույց է տալիս , թե ինչպես է օգտագործվում ֆոտոգռամմետրիան: 
Բաժին`խաղեր

No comments:

Post a Comment