Monday, September 9, 2013

Top 5 ֆեյսբուքյան ծրագրեր ու գործիքներ

Ուզում ես հետաքրքիր ընկեր լինես: Ես քեզ կօգնեմ, հետևյալ ֆեյսբուքյան գործիքները ու ծրագրերը ձեր timeline–ը կդարձնեն շփման հաճելի միջավայր: Դե, ոչ միայն timeline-ը, սկսեցինք`

Status shuffleՈւզու՞մ եք հետաքրքիր ստատուս: Հետևյալ ծրագիրը կօգնի ընտրել այն, ցանկացած հարցի շուրջ, և միանգամից կարող եք այն տեղադրել Ձեր էջում:

Where I’ve Been
Սիրում եք ճանապարհորդել: Հետևյալ ծրագրով, կարող եք Ձեր սեփական քարտեզի վրա նշել, թե որտեղ եք դուք եղել/ապրել, ու տարածել այն Ձեր ընկերներին:

Emoinstaller
Եկեք հրաժարվեք, ֆեյսբուքի հոգնեցնող սմայլիկներից: Ընտրեք Ձեր նախընտրած սմայլիկը և այն ավելացրեք Ձեր սմայլիկների ցուցակում:

Birthday cards
Հետևյալ հավելումը, Ձեր ընկերների ծննդյան օրերին, ավտոմատ կերպով ` կուղարկի բացիկներ, որոնք կարող եք ընտրել լայն տեսականուց:

Extended Info
Այս գործիքով կարող եք ընդլայնել Ձեր էջը: Ուզում եք բորոլը տեսնեն, թե ինչից եք վախենում, ինչ եք ուզում անել մինչ մահանալը, ինչ եք կարդում հիմա, ինչ եք ուտում հիմա, այս գործիքը Ձեր համար է: 

Բաժին ` Ծրագրեր:

No comments:

Post a Comment