Monday, October 29, 2012

Կրթության տեղեկատվահաղորդակցային տեխնոլոգիաներըԿրթական գործունեության բոլոր ձևերի թվայնացումը բնորոշվում է ժամանակակից տեղեկատվահաղորդակցային տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կատարելագործմամբ ու զանգվածային տարածմամբ: 
Դրանք լայնորեն օգտագործվում են տեղեկատվության փոխանցման, բաց և հեռահար կրթության ժամանակակից համակարգերում,  ուսուցչի և ուսանողի փոխգործակցության ապահովման համար:
Արդի դասախոսը ոչ միայն պարտավոր է իմանալ ՏՀՏ,այլ նաև կիրառել այն իր մասնագիտական ​​գործունեությունում:
ՏՀՏ- ի հիմնական միջոցներն են համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ անհատական ​​համակարգիչը և ինտերնետը:


Բաժին՝ITedu

No comments:

Post a Comment