Tuesday, October 30, 2012

Աստծո ռեժիմ-ը Windows 7 -ում



GodMode-ը հարմարավետ առանձնահատկություն է, որը համախմբում է մի շարք համակարգային պարամետրերը մեկ տեղում:
Այս ռեժիմը ակտիվացվում է,երբ desktop –ում ստեղծում ենք նոր թղթապանակ,որն անվանում ենք՝ GodMode {-8E54-465E-825C-99712043E01C} ED7BA470: 
Թղթապանակի պատկերը վերափոխվում է Control Panel-ի տեսքի:Ներսում կտեսնենք ըստ իմաստի խմբավորված համակարգային կարգավորումների հղումները: 
GodMode-ը հասանելի է նաև Windows 8 –ում: 

Բաժին՝ITsoft

No comments:

Post a Comment