Sunday, May 6, 2012

Ֆոն Նեյմանի օրենքները (սկզբունքները)Ֆոն Նեյմանի օրենքները (սկզբունքները) 

IT ոլորտի օրենքները շարքից №1

1.Ծրագրային կառավարման սկզբունքը

Այս սկզբունքը ենթադրում է համակարգչային հաշվարկների ավտոմատացում:Ծրագիրը բաղկացած է մի շարք հրամաններից, որոնք պրոցեսորը, ավտոմատ կերպով, հաջորդականությամբ կատարում է :

2. Համատարած հիշողության սկզբունքը

Ծրագրի և տվյալների միջև հիմնարար տարբերության բացակայությունը:

3. Հիշողության հասցեագրման սկզբունքը

Համակարգչի հիշողությունը բաղկացած է համարակալած բջիջներից: Ցանկացած ժամանակ պրոցոսորին մատչելի են հիշողության յուրաքանչուր բջիջ:

4. Համակարգչի սկզբունքային կառուցվածքը

Համակարգիչը պետք է ունենա հետևյալ սարքերը

• թվաբանատրամաբանական կառույց, որը կատարում է թվաբանական և տրամաբանական գործողություններ

• ղեկավարման կառույց, որը կազմակերպում է ծրագրի իրականացման ընթացքը

• ծրագրերի և տվյալների պահման հիշողության կառույց

• տեղեկատվության մուտքն ու ելքը ապահովող արտաքին կառույց

5. Անհուսալի բաղադրիչներով հուսալի համակարգիչ ստեղծելու տեսական հնարավորություն

Այնուամենայնիվ,հնարավոր է անհուսալի տարրերի օգնությամբ կառուցել այնպիսի համակարգ, որը հուսալի կլինի:Բաժին՝ITկյանք

No comments:

Post a Comment