Saturday, September 8, 2012

Ուղեղի «Backdoor »Անվտանգության մասնագետներին առաջին անգամ հաջողվել է մարդու ուղեղից կարևոր տեղեկություններ դուրս հանել։Կիրառվել է հայտնի Emotiv էլեկտրոէնցեֆալօգրաֆը,որը գրանցում է ուղեղի տարբեր մասերի էլեկտրական ակտիվությունը։Հատուկ մշակված ծրագրային ապահովումը վիզուալ ազդակներով գրգռում է ուղեղի համապատասխան մասերը,ըստ արդյունքների,հետևում են նոր պատկերներ,որոնք կոնկրետացնում ու ճշգրտում են տեղեկատվությունը։Դեռևս հնարավոր է դարձել իմանալ բանկային հաշիվների տվյալները,ծննդյան ամսաթիվն ու վայրը։Մնացած գաղտնիքները սպասում են իրենց հերթին։ Բաժին՝ ITsecurity

No comments:

Post a Comment