Monday, January 28, 2013

Նոր երաժշտական խաղ


Sehsucht-ը 2012-ի նոյեմբերին, MTV -ի համար ստեղծել էր European Music Awards-ի սփոթը:Այն այնքան հաջողված էր,որ դրա հիման վրա մշակվել է նոր բրաուզերային երաժշտական խաղ:

Բաժին՝խաղեր

No comments:

Post a Comment