Thursday, February 21, 2013

Ծովահենության դեմ պայքարելու նոր միջոցԱմերիկյան «Center for Copyright Infringement» կազմակերպությունը հանդես է եկել հակածովահենային նոր նախաձեռնությամբ,ըստ որի չլիցենզավորված քոնթենթ բեռնելիս օգտատերը ստանում է մի քանի զգուշացումներ,որից հետո կրճատվում է ինտերնետ հասանելիության արագությունը:Ողբերգությունը նրանում է,որ ինտերնետի ԱՄՆ հզոր մատակարարները ,ինչպիսիք են AT&T, Comcast և Time Warner արդեն ստորագրել են այդ նախաձեռնությունը:
Ամերիկա չեմ գնա: 


Բաժին`ITsecurity

No comments:

Post a Comment