Tuesday, March 20, 2012

Համակարգչային գիտության ցանկը Մասսաչուսեթի Տեխնոլոգիական ԻնստիտուտումՀամակարգչային գիտության ցանկը
Մասսաչուսեթի Տեխնոլոգիական Ինստիտուտում

1. Համակարգչային գիտության և ծրագրավորման ներածություն

2. Համակարգչային ծրագրերի կառուցվածքը և մեկնաբանումը

3. Սխեմաներ և էլեկտրոնիկա

4. Ազդանշաններ և համակարգեր

5. Հաշվարկային կառույցներ

6. Ծրագրային կառուցվածքի տարրերը

7. Ալգորիթմների ներածություն

8. Էլեկտրատեխնիկա և համակարգչային գիտության

9. Ազդանշանների կապի ղեկավարման և մշակման ներածություն

10. Միկրոէլեկտրոնային սարքեր և սխեմաներ

11. Էլեկտրոմագնետիզմ և կիրառումը

12. Քանակական ֆիզիոլոգիա: բջիջներ և հյուսվածքներ

13. Քանակական ֆիզիոլոգիա: տրանսպորտային համակարգեր

14. Կենսաբանական համակարգերի դաշտերը, ուժերն ու հոսքերը

15. Մոլեկուլային, բջջային և հյուսվածքների բիոմեխանիկա

16. Բիոճարտարագիտության ներածություն

17. Համակարգչային ճարտարագիտական համակարգ

18. Արհեստական բանականություն

19. Համակարգչային լեզվի ճարտարագիտություն

20. Հավանականության վերլուծական համակարգեր և հավանականություն կիրառում

21. Համակարգչային գիտության մաթեմատիկա

22. Ավտոմատներ,հաշվողականություն ու բարդություն

23. Ալգորիթմների ներածություն

24. Հաշվողական կենսաբանություն

25. Տեղեկատվությունն ու էնթրոպիան

26. Գիտության և տեխնիկայի մերձեցման արվեստը

27. Էլեկտրաէներգիական համակարգերի ներածություն

28. Էլեկտրոնիկայի, ազդանշանների և չափման ներածություն

29. ՈՒռուցիկ օպտիմազացման ներածություն

30. Տեսական համակարգչային գիտության մեծ գաղափարները

31. C-ի գործնական ծրագրավորում

32. C + + ծրագրավորման և հիշողության կառավարման ներածություն

33. Ծրագրավորման փորձնական աշխատանք

34. Էլեկտրատեխնիկայի հմտությունների լաբորատոր աշխատանք

35. java ծրագրավորման ներածություն

36. Java նախապատրաստում

37. Բիոինֆորմատիկա

38. MATLAB-ի ներածություն

39. C + +-ի ներածություն

40. Հաշվողական կենսաբանության ալգորիթմները

41. Ֆոտոնիկալի հիմունքները:Քվանտային էլեկտրոնիկա

42. Փողոցա-մարտական մաթեմատիկա

43. Անալոգային էլեկտրոնիկայի ներածական լաբորատորիա

44. Թվային էլեկտրոնիկայի ներածական լաբորատորիա

45. Մշակման Micro / Nano տեխնոլոգիա

46. Ժամանակակից օպտիկայի նախագծային լաբորատորիա

47. Ծրագրային ապահովման ճարտարագիտության լաբորատորիա

48. Web կայքերի ծրագրային ապահովման ճարտարագիտություն

49. Ծրագրային համակարգերի ճարտարագիտական իրագործում

50. Շարժական ավտոնոմ համակարգերի լաբորատորիա

51. Ծրագրավորման python լեզվի ներածություն

52. Ցանցեր

53. Ինքնավար ռոբոտների նախագծման մրցույթ

54. Զուգահեռ հաշվման կիրառություն

55. Robocraft ծրագրավորման մրցույթ

56. Նանոէլեկտրոնիկայի ներածություն

57. Մեքենային տեսողություն

58. Մարդկային բանականության արտադրություն

59. Էլեկտրոնային բնագավառի էթիկան և իրավունքը

60. Համակարգերի տվյալների բազաներ

61. Համակարգչային գրաֆիկա

62. Ցանցային և համակարգչային անվտանգություն

63. Գյուտեր և արտոնագրում

64. Հեղինակային իրավունքի օրենքի ներածություն

65. Ճարտարագիտության կառավարում


No comments:

Post a Comment