Thursday, June 21, 2012

Ինչպես են մեզ գտնում
Իներնետում օգտվողի ինքնությունը պարզելու հիմնական մեթոդը նրա IP-հասցեի որոշումն է, որը թույլ է տալիս հաշվարկել անձի աշխարհագրական դիրքը և ինքնությունը: 

Ինտերնետ կապի ծառայություն մատուցող յուրաքանչյուր պրովայդեր , օպերատոր համաձայն օրենսդրության ,իրավապահ մարմինների պահանջով պարտավոր է ներկայացնել իրենց բաժանորդների անձնական տվյալները:Բոլոր IP-հասցեները կապված են սարքերի MAC –հասցեների հետ,որն էլ թույլ է տալիս որոշել աշխարհագրական դիրքը: 

Բացի IP-հասցեից, օգտվողի ինքնության բացահայտմանը օգնում են cookies –ները `ծառայողական ֆայլեր, ուր պահպանվում են տեղեկություններ,թե օգտվողը երբ և ինչ ինտերնետային ռեսուրսներից է օգտվել: 

Բաժին`ITանվտանգություն

No comments:

Post a Comment