Sunday, July 8, 2012

Ուղեղի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆը(ՄՌՏ) կարող է ռոբոտ ղեկավարելԲար-Իլան (Իսրայել) համալսարանի հետազոտողները հաջողել են ֆունկցիոնալ մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի միջոցով վերահսկել Ֆրանսիայում գտնվող ռոբոտը: 

Նախքան ինչոր շարժում կատարելը մեր ուղեղի համապատասխան հատվածներում արյան հոսքը փոփոխվում է,որի արդյունքում առաջանում է այն նյարդային ազդակը,որի ղեկավարությամբ կատարում ենք համապատասխան շարժումը: Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆը գրանցում է արյան հոսքի տատանումները,որոնց հիման վրա,համակարգի ֆունկցիոնալ բաժինը կազմավորում է ռոբոտի ղեկավարման համապատասխան հրահանգը:
Երբ մեր մտքերը նույնիսկ ռոբոտներն են հասկանում,պահն է փորձել իրար հասկանալ:   


Բաժին `IThard

No comments:

Post a Comment